Častá kropaj i kameň porazí. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. T. 4.
  2. Porov. lat.: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. (Kvapka vyhĺbi kameň nie silou, ale častým padaním.)