Nieto tak dlhého dňa, žeby mu koniec neprišiel. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Maď. znenie: Nincs oly hosszú nap, hogy estéje ne volna. (Niet takého dlhého dňa, žeby nemal večera.)