Všetko má svoj koniec, a klobása dva (dokladá sa žartom). – Všetko má svoj koniec, len palica dva. – Všetko má svoj koniec, len jaternica a palica dva. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Nem. znenie: Alles hat ein Ende, die Wurst hat zwei. (Všetko má koniec, klobása dva.) – Porov. Vlastivěda slezská 1888, I, 228.