Nieto pravidla bez výnimky. *


Tak hovorieval Ľudo Slovenský.

Nechaj si aj Ty poradiť z 12-tisíc jeho prísloví a porekadiel

* Poznámky:

  1. Adalb. Prawidło.
  2. Lat. znenie: Nulla regula sine exceptione. (Žiadne pravidlo bez výnimky.)