36.3 percent textu tvoria slová, ktoré nenesú žiaden význam (predložky, ap.)