Stačilo by poznať 360 rôznych slov a porozumiete trom štvrtinám celého textu