V prvých 25000 slovách je 508, ktoré prinášajú nejakú novú informáciu.